DYNOCARB MYC

Водоразтворима микориза


DYNOCARB MYC e водоразтворим вариант на микоризната ваксина. Представлява ЕО тор с микроорганизми и микоризни гъби. Съдържа CaO – 26%, MgO – 0,6%, SiO2 – 0,9%, Fe2O3 – 0,1%, Zn - 0,001% и полезни почвени микроорганизми (5 x108 CFU). Съдържа във висока концентрация (170 000 и.е./кг. ) размножителен материал от микоризната гъба Rhizoglomus intraradices, микоризни хипербактерии от видовете Panibacillus, Bacillus и Pseudomonas, както и екстракт от морски водорасли (алги), благоприятстващи размножението на гъбите и микроорганизмите. Dynocarb MYC подобрява усвояването на хранителните вещества посредством арбускуларната микориза и почвените микроорганизми. Карбонатните групи на калция и магнезия осигуряват на растенията двата основни градивни елемента - въглерод и кислород.

Приложение

Предназначен е за ползване в зеленчукопроизводството и във вече създадени насаждения от ягоди, малини, лозя, овощни градини и други.

Внасяне

Внася се в почвено през системите за капково напояване или чрез поливане еднократно в живота на растенията. Ефектът от използването на Dynocarb MYC е по-голям, ако бъде внесен близо до корените. Препоръчително е преди внасянето на работния разтвор растенията да се окопаят или около корените да се пробият неголеми дупки там, където ще падат капките от системите за напояване.

Препоръчителни дози и срокове

При засаждане (пресаждане) на овощни видове, лозя, зеленчуци, ягодоплодни, малини, къпини, други храстовидини растения и цветя:
- 150 г/дка на почви със съдържание на хумус над 1% и
- 200г/дка на почви със съдържание на хумус под 1%
Тези дози се внасят на три пъти през интервали от три-четири седмици.
Преди третирането препаратът се разтваря в нехлорирана вода като концентрацията на работния разтвор е 100 г Dynocarb MYC на 100 л вода. Използването на адювант улеснява проникването на препарата в почвата. Продуктът може да се смесва с течни торове и инсектициди. Внасянето на фосфорни торове да става най-малко една седмица преди или една седмица след третиранането с Dynocarb MYC, като количеството им се намали наполовина. Да не се смесва с кисели продукти с рН под 4,0 !

Отворените опаковки трябва да се използват в срок до два месеца. Неизползваната част да се държи затворена, на сухо, проветриво място, без пряк достъп на слънчева светлина при температура 0 – 25 градуса. Намокрен продуктът трябва да се използва незабавно!

Допълнителна информация:

Благодарение на микоризната гъба и почвените микроорганизми Dynocarb MYC увеличава многократно количествата на усвояваните от растенията хранителни вещества и вода. Използването му води до:
- Благоприятно общо въздействие върху развитие на растенията.
- Развитие на мощна, многократно по-голяма коренова система , способна да изхрани повече завръзи.
- Повишаване на добивите и качеството на продукцията.
- Удължаване на периода на плододаване.
- Подобрено и балансирано усвояване на хранителните вещества. Намалява потребностите от фосфорни торове с 50%.
- Устойчивост срещу абиотичния стрес, породен от засушаване.
- Усилване имунитета на растенията и намаляване нуждата от препарати за растителна защита. Участва в контрола на нематодите.
- Регулиране транспирацията и водния баланс.
- Повишаване стойността на рН и почвеното плодородие.


- Няма карантинен срок
- Съхранение: 24 месеца, (3 – 25 C 0
Предлагани разфасовки:
- 50 г
- 500 г
- 12,5 кг

Използване в биоземеделието:
DYNOCARB MYC не съдържа генно-модифицирани организми

Рекламна брошура на DYNOCARB MYC 2018 DYNOCARB MYC