RHIZO-MIC AGRO PLUS

Микробиологичен препарат за очистване на почвата от патогени и разлагане на растителните остатъци

RIZO-MIC AGRO+ (RM Agro +) е прахообразен, водоразтворим органичен N:Р:К тор (1,2% : <0,1% : 3,9%) с микроелеченти ( Са 0,6%, Мn 0,4% и B 2,2%) и полезни микроорганизми. Съдържа спори на микопаразитната гъба Trichoderma harzianum, бактериален микс от пет щама микроорганизми от рода Bacillus spp и екстракт от кафяви алги Ascophillum Nodosum.

Приложение: RM Agro + е могъщо средство за биологична защита на земеделските площи срещу най-опаснитегъбични заболявания като Pythium, Phytophthora, Rizocotonia, Verticillum, Fusarium, Sclerotinia, Botritis, Makrophomina, Phoma, Pyrenochaeta и др. Използва се за очистване на почвата и разлагане на растителните остатъци в биологичните полета. Характеризира се с висока ефективност при ниска разходна норма.

Внасяне:

Продуктът е приложим към всички селскостопански култури - в зеленчукопроизводството, трайните насаждения, лозарството и други. Внася се предпосевно чрез напръскване на почвата с инкорпориране (превантивно) и по време на вегетацията чрез опръскване на растенията при заболяване (куративно). Предвид цикъла на развитие на гъбата докато е необходимо RM Agro + се внася повторно през интервали от четири - пет седмици.

Доза:

20 г от препарата се разтварят в 10-30 литра нехлорирана вода, които са достатъчни за обработката 1 дка. Тази разходна норма се отнася както за препросевното третриране, така и за третиранията по време на вегетацията. Посочената доза не бива да се превишава, тъй като може да предизвика обратен ефект.

Допълнителна информация:

Приготвеният разтвор трябва да се използва до 12 часа след приготвянето му. Може да се смесва с течни биоторове и инсектициди и други препарати разрешени в биологичното производство. Преди смесването трябва да се направи тест за смесимост.
- При ползване на фосфорни торове дозата им да се намали наполовина.
- Ниска разходна норма и цена, висока ефективност.
- Няма карантинен срок.
- Съхранение: 24 месеца, (3 – 25 C 0
Предлагани разфасовки:
- 10 г
- 100 г
- 500 г
- 12,5 кг


Използване в биоземеделието:
RRIZO-MIC AGRO+ е сертифициран от FiBL за допустимост в биоземеделието.
RIZO-MIC AGRO+ има регистрация в БАБХ
RIZO-MIC AGRO+ не съдържа генно-модифицирани организми

Регистрация на RIZO-MIC AGRO+ от БАБХ RIZO-MIC AGRO+ BABH

Регистрация в FIBL 2018 на RIZO-MIC AGRO+ RIZO-MIC AGRO+ FIBL 2018

Рекламна брошура на RIZO-MIC AGRO+ 2017 RIZO-MIC AGRO+