BACTOLIVE AGRO

Микробиологичен препарат за очистване на полски площи от патогени и разлагане на растителните остатъци

BACTOLiVE Agro (BL AGRO) е немски микробиален продукт. Има широкоспектърно фунгицидно действие по отношение на икономически най-важните почвени патогени. Съдържа пет щама микроорганизми от рода Bacillus в концентрация 1,5 х 10 9 CFU/g и размножителен материал oт микопаразитната гъбата Trichoderma harzianum в концентрация 5 х 10 7 CFU/g, хуминови киселини и екстракт от морски водорасли. Микроорганизмите от рода Bacillus са грам-положителни и при неблагоприятни условия образуват спори. Те са по-слабо чувствителни към ултравиолетовите лъчи на слънцето и са най-активни при температура на почвата между 10 и 28 °С.

Приложение: BACTOLiVE AGRO е предназначен за очистване на полята от икономически най-важните патогени като Fusarium, (причиняващ базично гниене и гние на класовете), Puccinia recondita (кафява ръжда), Tilletia levis и Tilletia tritici (твърда респ. и мазна главня), Monographella nivalis (снежна плесен), Mycosphaerella graminicola (ран листен пригор), Leptosphaeria nodorum (петносване на класовете), Helminthosporium sativum (хелминтоспориоза), Gaeumannomyces graminis (черно кореново гниене) Pseudocercosporella (гниене на основите и паразитно полягане), Sclerotinia, Dreschlera и други.
BACTOLiVE AGRO може да се ползва и за очистване на стърнищата от сламата. Внасянето става чрез напръскане на цялата площ с обикновена селскостопанска пръскачка с последващо инкорпориране на дълбочина 10 – 15 см. Добавянето на омокрител ускорява процесите на разграждане, а добавянето на азотен тор (карбамид 1кг/дка или азот от биологичен източник – напр. азотфиксиращи бактерии) подобрява съотношение между азота и въглерода в почвата и предотвратява процесите на гниене.

Внасяне:

Продуктът се внася двукратно- предсеитбено и през пролетта. Предсеитбеното внасяне цели до очисти почвите от патогените, внесени с растителните остатъци от предходната култура. Това става благодарение на гъбата Trichoderma harzianum, която паразитира върху патогените и ги унищожава, а от друга страна чрез разлагането на растителните остатъци, лишавайки по този начин патогените от храна. Внасянето рано напролет подтиска развитието на почвените патогени предизвикващи снежната плесен, гниенето по класовете и петносването на класовете, а гъбата Trichoderma harzianum доочиства полята от развилите се през зимата почвени патогени - Fusarium, Dreschlera и Pseudocercosporella.

Доза:

Есенници:
Предсеитбено третиране 25 г/дка с 10 – 30 л нехрорирана вода
Пролетно третиране във фаза второ коляно 25г/дка с 10 -30 л нехлорирана вода
Третиране на стърнища 25 г/дка с 30 – 40 л нехролирана вода
Пролетници:
Предсеитбено третиране 25г/дка с 10 -30 л нехлорирана вода

Допълнителна информация:

- Концентрацията на работния разтвор не бива да бъде по-голяма от 0,025%.
- Може да се смесва с течни торове и инсектициди.
- Ниска разходна норма и цена, висока ефективност.
- Да не се смесва с продукти на медна основа!
- Отворените опаковки трябва да се използват в срок до четири седмици, а намокрен продукта трябва да се използва незабавно!
- Няма карантинен срок.
- Съхранение: 24 месеца, (3 – 25 C 0)
Предлагани разфасовки:
- 500 г
- 12,5 кг


BACTOLiVE AGRO има регистрация в БАБХ

Регистрация на BACTOLiVE AGRO от БАБХ BACTOLiVE AGRO BABH

Рекламна брошура на BACTOLiVE AGRO 2017 BACTOLiVE AGRO 2017