AMINO ЗА ПЛОДОВЕ

Eкстракт от калифорнийски червеи


BIOHUMUS AMINO - ЗА ПЛОДОВЕ   Представлява – екстракт от биотор от червени калифорнийски червеи, допълнително обогатен с АМИНО КИСЕЛИНИ за ПЛОДОВЕ. Действието на препарата се изразява в повишаване на кълняемостта на семената, по-бързия растеж на разсада. Повишава устойчивостта на растенията към заболявания и стресови фактори, като резките смени на температурите. Допълнителен ефект от нарастването на количеството на полезните почвени микроорганизми е и потискането на развитието на фито патогени. Повишава устойчивостта на растенията срещу болести и вредни насекоми. В резултат на комплексното въздействие върху почвата, почвената микрофлора и растенията се достига до чувствително повишаване на добивите.
Съдържа цялата палитра от микро- и макро елементи. Най-ценното в него са хуминовите и фулво киселините. Органичният тор е богат източник на хранителни вещества и в същото време е растежен регулатор. При конвенционалното производство може да се смесва с останалите химически препарати на пазара. При листно подхранване продуктът образува филм върху листата и така се превръща в прилепител за другите продукти. В същото време този филм предпазва растението от редица заболявания.

Приложение:

Плодове и Трайни насаждения: овощни дръвчета, лозя и малини, храсти, дини, пъпеши, ягоди и други плодове .
Други насаждения: етерично – маслени и подправки.

Внасяне:

ЗА ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ: Biohumus (100 % КОНЦЕНТРАТ) - 1 л, се разрежда във 100 л вода, за 4 кратно пръскане, през 15 - 20 дни по време на вегетацията.
ЗА ПОЧВЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ: Biohumus (100 % КОНЦЕНТРАТ) - от 2 до 4 л, в система за КАПКОВО НАПОЯВАНЕ.
Третиране на семена: доза- 100 мл/литър, потапят се в разтвора 4-6 часа, остават се да изсъхнат и след това се посаждат.
Третиране на посадъчен материал: доза- 50мл/литър, потапят се в разтвора 4-6 часа, остават се да изсъхнат и след това се посаждат.

Доза:

Препоръчителна доза за пръскане на Плодове и Трайни насаждения:
При овощни дръвчета, лозя, малини, храсти и други плодове по: 250 - 300 мл/дка
При ягоди по: 150 - 200 мл/дка
При дини и пъпеши по: 130 - 150 мл/дка

Препоръчителна доза за пръскане на други насаждения:
При етерично – маслени и подправки по: 250 - 300 мл/дка
При ягоди, цветя, тревни площи, подправки и етерично - маслени по: 150 - 200 мл/дка

Най обща препоръка за използване: 1 л , от препарата се разрежда в 100 л вода. Пръска се 3 - 4 пъти, през 20 дни, по време на вегетацията. Съвместим с всички пестициди и биоло-гични препарати, предлагани на пазара!

Допълнителна информация:

- Повишава кълняемата енергия и дружното поникване на семената
- Увеличава процента на прихващане на посевния и посадъчен материал.
- Повишава обема и масата на кореновата система.
- Повишава устойчивостта към стресови фактори - суша и студ.
- Стимулира растежа и развитието на растенията, фотосинтезата и натрупването на хлорофил, в тях.
- Скъсява вегетационният период.
- Увеличава добива с 20 до 60%.
- Повишава качеството и удължава срока на съхранение на продукцията.
- Съвместим с всички пестициди и биологични препарати.
- Лесно разтворим във вода.
- Съхранение: 60 месеца на сухо и защитено място, (5 – 25 C 0
Предлагани разфасовки:
- 500 мл
- 1 л
- 2 л
- 10 л

Протокол на BIOHUMUS AMINO - ЗА ПЛОДОВЕ от АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ BIOHUMUS - AMINO PLODOVE PLOVDIV

Рекламна брошура на BIOHUMUS AMINO - ЗА ПЛОДОВЕ 2017 BIOHUMUS AMINO PLODOVE