CONCENTRATE

Eкстракт от калифорнийски червеи


BIOHUMUS - КОНЦЕНТРАТ  е екстракт от биотор от червени калифорнийски червеи. Повишава устойчивостта на растенията към заболявания и стресови фактори, като резките смени на температурите. Допълнителен ефект от нарастването на количеството на полезните почвени микроорганизми е и потискането на развитието на фито патогени. Повишава устойчивостта на растенията срещу болести и вредни насекоми. В резултат на комплексното въздействие върху почвата, почвената микрофлора и растенията се достига до чувствително повишаване на добивите. Най-ценното в него са хуминовите и фулво киселините. Органичният тор е богат източник на хранителни вещества и в същото време е растежен регулатор. При конвенционалното производство може да се смесва с останалите химически пре-парати на пазара. Предпазва растението от редица заболявания.

Приложение:

Прилага се при зеленчукови и полски култури, овощни и лозови масиви. Етерично маслени насаждения, тютюн, картофи и много др.

Внасяне:

Третиране на семена: доза - 100 мл/литър, потапят се в разтвора 4-6 часа, остават се да изсъхнат и след това се посаждат Третиране на посадъчен материал: доза- 50мл/литър, потапят се в разтвора 4 - 6 часа, остават се да изсъхнат и след това се посаждат Най-обща препоръка за използване: разрежда се 1 л във 100 л вода – 4 кратно пръскане през 20 дни по време на вегетация или от 2 до 4 л в система за КАПКОВО НАПОЯВАНЕ.

Доза:

Препоръчителна доза за пръскане на зеленчуци:
При домати, краставици, пипер, салати и зеле по: 150 - 200 мл/дка
При моркови,дини , пъпеши, лук и други зеленчуци по: 130 - 150 мл/дка

Препоръчителна доза за пръскане на трайни насъждения:
При овощни дръвчета, лозя, малини, храсти и рози по: 250 - 300 мл/дка
При ягоди, цветя, тревни площи, подправки и етерично - маслени по: 150 - 200 мл/дка

Препоръчителна доза за пръскане на полски култури:
При зърнено - житни, царевица, картофи, тютюн и др. по: 150 - 200 мл/дка

Най обща препоръка за използване: 1 л , от препарата се разрежда в 100 л вода. Пръска се 3 - 4 пъти, през 20 дни, по време на вегетацията. Съвместим с всички пестициди и биоло-гични препарати, предлагани на пазара!

Допълнителна информация:

- Повишава кълняемата енергия и дружното поникване на семената
- Увеличава процента на прихващане на посевния и посадъчен материал.
- Повишава обема и масата на кореновата система.
- Повишава устойчивостта към стресови фактори - суша и студ.
- Стимулира растежа и развитието на растенията, фотосинтезата и натрупването на хлорофил, в тях.
- Скъсява вегетационният период.
- Увеличава добива с 20 до 60%.
- Повишава качеството и удължава срока на съхранение на продукцията.
- Съвместим с всички пестициди и биологични препарати.
- Лесно разтворим във вода.
- Съхранение: 60 месеца на сухо и защитено място, (5 – 25 C 0
Предлагани разфасовки:
- 500 мл
- 1 л
- 2 л

Протокол на BIOHUMUS - КОНЦЕНТРАТ от АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ BIOHUMUS - CONCENTRATE PLOVDIV

Рекламна брошура на BIOHUMUS - КОНЦЕНТРАТ 2017 BIOHUMUS CONCENTRATE