BACTOLIVE SEED

Oрганичен тор за предсеитбено третиране на семена със силно фунгицидно и стимулиращо развитието на посевите действие


BACTOLiVE SEED (BL SEED) е прахообразен, водоразтворим органичен N:P:K тор (1,0 : 0,5:19) за предсеитбено третиране на семена от житни култури (пшеница, ечемик, овес, тритикале) и рапица. Съдържа хиперпаразитната гъба Trichoderma harzianum в концентрация >5 x 107 CFU/g (2%) и бактериален микс от 5 различни щама ризосферни бактерии от рода Bacillus в концентрация 2 x 109 CFU/g (2%).
BACTOLiVE SEED има силно фунгицидно и стимулиращо развитието на посевите действие. Той успешно подавя действието на патогените Tilletia laevis и Tilletia caries, които предизвикват твърдата и мазната главня, докато по отношение на патогените Ustilago tritici и Ustilago maidis ефективността му е по-ниска.

Приложение: Приложим е към всички житни култури. Третирането на семената се извършва по традиционната технология и не изисква нова техника или умения. Може да се ползва заедно с традиционните обеззаразители, но дава по-добри резултати, когато се ползва самостоятелно.

Доза:

1,0 кг от препарата се разтваря в 70 – 100 л нехлорирана вода, с който разтвор се третират 10 тона семена. Обработеният материал трябва да се ползва до един месец след третирането.

Допълнителна информация:

BACTOLiVE SEED оказва благоприятно въздействие върху братеното, действа антагонистично отношение на патогените, стимулира развитието на локалната арбускуларна микориза. Използването на продукта води до образуване на по-голям брой корени с по-добре развита вторична коренова система, подобрява изхранването на посевите.

- Ниска разходна норма и цена.
- Образува по-голяма коренова система, способна да изхрани растенията.
- Съхранение: 60 месеца, (3 – 25 C 0

Предлагани разфасовки:
- 500 г
- 12,5 кг

Използване в биоземеделието: 

BACTOLiVE SEED е сертифициран от FiBL за допустимост в биоземеделието.
BACTOLiVE SEED има регистрация в БАБХ

Регистрация на BACTOLiVE SEED от БАБХ BACTOLiVE SEED BABH

Регистрация в FIBL 2018 на BACTOLiVE SEED BACTOLiVE SEED FIBL 2018

Рекламна брошура на BACTOLiVE SEED 2017 BACTOLiVE SEED