BACTOLiVE TUBER

Oрганичен тор със силно фунгицидно и стимулиращо действие за предсеитбено третиране на семена от царевица, слънчоглед и други култури


BACTOLiVE TUBER (BL TUBER) е прахообразен, водоразтворим органичен NK тор (1: 0: 18) за предсеитбено третиране на семена от царевица, слънчоглед, картофи и луковици. Съдържа хиперпаразитната гъба Trichoderma harzianum в концентрация >8 x 108 CFU/g и бактериален микс от 5 различни щама ризосферни бактерии от рода Bacillus в концентрация 8 x 109 CFU/g .


BACTOLiVE TUBER има силно фунгицидно и стимулиращо развитието на посевите действие.

Приложение: Приложим е към всички полски култури с по-едри семена, картофи за посев и луковици. Третирането на семената се извършва по традиционната технология и не изисква нова техника или умения. Може да се ползва заедно с традиционните обеззаразители.

Доза:

125 г от препарата се разтварят в 8 л нехлорирана вода, с който разтвор се третират 100 – 120 кг семена от царевица и слънчоглед, респективно 200 -250 кг. Обработеният материал трябва да се ползва до един месец след третирането.

Допълнителна информация:

BACTOLiVE TUBER оказва благоприятно въздействие върху развитието нарастенията, действа антагонистично отношение на патогените, стимулира развитието на локалната арбускуларна микориза. Използването на продукта води до образуване на по-голям брой корени с по-добре развита вторична коренова система, подобрява изхранването на посевите.

- Ниска разходна норма и цена.
- Образува по-голяма коренова система, способна да изхрани растенията.
- Съхранение: 60 месеца, (3 – 25 C 0

Предлагани разфасовки:
- 125 г
- 12,5 кг

Използване в биоземеделието: 

BACTOLiVE TUBER е сертифициран от FiBL за допустимост в биоземеделието.
BACTOLiVE TUBER има регистрация в БАБХ

Регистрация на BACTOLiVE TUBER от БАБХ BACTOLiVE TUBER BABH

Регистрация в FIBL 2018 на BACTOLiVE TUBER BACTOLiVE TUBER FIBL 2018

Рекламна брошура на BACTOLiVE TUBER 2017 BACTOLiVE TUBER