BACTOFIL C

Микробиологичен препарат


ВactoFil®C е микробиологичен препарат представляващ комбинация от полезни почвени микроорганизми и хранителна среда. Съдържа следните микроорганизми Cellvibrio ostraviensis, Azotobacter vinelandii и Pseudomonas fluorescens. Хранят се с отделяните от растенията сокове, разграждат и минерализират органиката, осигурявайки равномерно и балансирано хранене на растенията през целия период на вегетацията. ВactoFil®C разгажда растителните остатъци и повишава естественото плодородие на почвите, чрез засилването на микробиалния живот в тях.

Приложение: ВactoFil®С се използва за разграждане на растителните остатъци от царевица и слънчоглед. Целта е не толкова да се възстановят извлечените по време на вегетацията хранителни вещества, колкото да се облекчат следващите почвени обработки. Остатъците от тези култури се разграждат по време на зимния период, като престават да бъдат пречка за нормалните почвени обработки и сеитба следващата пролет. Летният подвариант може да се използва едновременно с ВactoFil®В в пропорция 1:1 за по-ускорено разлагане на сламата и възстановяване на извлечени по време на вегетацията хранителни вещества. Това е от особено значение, ако на тези площи отново ще бъдат засети есенници. За проникването на ВactoFil® С на клетъчно ниво в растителните остатъци и по-бързото им разграждане е препоръчително да се използва омокрител. Както и другите варианти на препарата ВactoFil® и този вариант се внася се чрез инкорпориране, като надробените и напръскани растителни остатъци се дисковат с обичайна почвообработваща техника. Микроорганизмите на препарата отделят токсини, които блокират развитието на патогенната микрофлора. Редовната употреба на препарата води до подобряване на почвената структура, намалява нуждите от торене, снижава съществено производствените разходи за единица продукция.
Активността им протича в температурния интервал от около 0C 0, при рН на почвите от 5,0 – 8,0, при съдържание на хумус не по-малко от 1%. На кисели почви с рН под 5,0 и при температура на почвата над 15C0, активността на микроорганизмите е забавена. От 2009 година в препарата се влагат по заявка такива разновидности на щамовете, чиято активност е най-голяма при температура над 15C0(летен подвариант на препарата), с което се повишава ефективността на разлагане на растителните остатъци.

Внасяне:

Препаратът ВactoFil®C се внася чрез напръскване на почвата с инкорпориране на дълбочина 10 – 15 см след прибирането на реколтата.

Доза:

Дозата на препарата ВactoFil®C е 100 мл/дка разредени с 20 -40 л нехлорирана вода. Редовната употреба на ВactoFil®C намалява нуждата от химически торове.

Допълнителна информация:

- намалява разхода на торове.
- разлага растителните остатъци.
- Ниска разходна норма и цена, висока ефективност.
- подобрява структурата на почвите и улеснява почвените обработки.
- редовната му употреба нормализира рН на почвата.
- Няма карантинен срок.
- Съхранение: 6 месеца от датата на производството при температура (0 – 10 C 0
Предлагани разфасовки:
- 10 л


Използване в биоземеделието:
ВactoFil®C е разрешен за ползване в биологичното земеделие от унгарската Biokontroll Kht.
ВactoFil®C има регистрация в БАБХ
ВactoFil®C не съдържа генно-модифицирани организми

Регистрация на ВactoFil®B от БАБХ ВactoFil®C BABH

Рекламна брошура на ВactoFil®C 2015 ВactoFil®C