BACTOFIL B

Микробиологичен препарат


ВactoFil®B е микробиологичен препарат представляващ комбинация от полезни почвени микроорганизми и хранителна среда. Съдържа следните микроорганизми Azospirillium lipoferum, Azotobacter vinelandii, Bacilus megaterium, Bacillus circulans, Micrococcus roseus, Pseudomonas fluorescens и Bacillus subtilis. Хранят се с отделяните от растенията сокове, разграждат и минерализират органиката, осигурявайки равномерно и балансирано хранене на растенията през целия период на вегетацията. Едни от щамовете фиксират азот от въздуха, други освобождават калия от алумусиликатите, а трети - минерализират органичните форми на азота, фосфора и калия. ВactoFil®B повишава естественото плодородие на почвите, чрез засилването на микробиалния живот в тях.

Приложение: ВactoFil®B е предназначен за предсеитбено третиране на двусемеделните растения (слънчоглед, рапица, зеленчукови култури, трайни насаждения и други) и за разлагане на растителните остатъци. Внася се чрез инкорпориране по време на предсеитбената подготовка. Водещ принцип е, че колкото по-дълго микроорганизмите бъдат в почвата, толкова ефектът от употребата на препарата ВactoFil®B е по-голям.
Активността на микроорганизмите протича в температурния интервал от 5 до 30 градуса, при рН на почвите от 5,0 – 8,0, при съдържание на хумус не по-малко от 1% и при нормална влажност. На почви с рН под 5,0 процесът на азотфиксация е непълноценен или въобще не протича, а при температури под 5C 0 и над 30C0, дейността на микроорганизмите се преостановява.

Внасяне:

Препаратът ВactoFil®B се внася чрез напръскване на почвата с инкорпориране на дълбочина 10 – 15 см по време на предсеитбената подготовка.

Доза:

Дозата на препарата ВactoFil®B е 100 мл/дка разредени с 20 -40 л нехлорирана вода. Редовната употреба на ВactoFil®B намалява нуждата от химически торове с около 30%. При комбинираното използуване на ВactoFil® и минерални торове усвояемостта на последните се увеличава от 60 – 65% на 90 – 95%. При комбинирано използване на ВactoFil®B и минерални торове трябва да се спазва следния порядък: първо се внася ВactoFil®B, а след няколко дни и минералните торове. Обратен е редът, ако се тори с ВactoFil®B и оборска тор.

Допълнителна информация:

- намалява разхода на торове с около 30%.
- разлага растителните остатъци.
- Ниска разходна норма и цена, висока ефективност.
- подобрява структурата на почвите и улеснява почвените обработки.
- редовната му употреба нормализира рН на почвата.
- Няма карантинен срок.
- Съхранение: 6 месеца от датата на производството при температура (0 – 10 C 0
Предлагани разфасовки:
- 10 л


Използване в биоземеделието:
ВactoFil®B е разрешен за ползване в биологичното земеделие от унгарската Biokontroll Kht.
ВactoFil®B има регистрация в БАБХ
ВactoFil®B не съдържа генно-модифицирани организми

Регистрация на ВactoFil®B от БАБХ ВactoFil®B BABH

Рекламна брошура на ВactoFil®B 2015 ВactoFil®B