RHIZO VAM BASIC

Микоризна ваксина


RHIZO VAM BASIC (RV BASIC) съдържа размножителен материал от микоризната гъба   Glomus intraradices, запечатан в глинени гранулки с размер 2-4 мм. Това е симбиотична гъба-корен, която се свързва с корените на растенията образувайки огромна допълнителна коренова система. Микоризната гъба се разраства бързо до огромни размери увеличавайки засмукваща способност на корените 75 -100 пъти. Гъбата доставя в пъти повече вода и хранителни вещества, при това балансирани по елементи съгласно моментните нужди на растенията. С отделяните мощни ферменти гъбокоренът разлага органиката в почвата и преобразува неразтворимите във вода фосфор, калий, азот и други микроелементи във форма, която растенията могат да усвоят.

Приложение: При засаждането на трайни насаждения – малини, ягоди, овощни видове, лозя и други, при засаждането на зеленчуци, в цветопроизводството и озеленяването. Гъбата влиза в симбиоза с над 95 от растителния свят. Изключение съставляват: от дърветата иглолистните видове, лешниците и орехите, от храстовидните - боровинките и от цветята – азалиите, орхидеите, роденеднроните, които образуват друг тип микориза. Кръстоцветните (зеле, алабаш и други) както и рапицата не образувата никаква микориза, поради което е безмислено да се третират с препарата.

Внасяне:

Продуктът се внася по време на засаждането (пресаждането) като се поставя в близост до корените. Трябва да се има предвид, че хифите на гъбата могат да прорастат едва 2 – 3 см. Ако не намерят корен на това растояние спорите ще загинат.

Доза:

Зеленчукови култури: 2-3 мл/ корен. Лози, малини, ягоди и други храстовидни растения: 5 – 10 мл/корен. Овощни и други видове дървета: 20 мл/растениел Внасянето на фунгициди трябва да става най-малко една седмица преди засаждането или една седмица след това. Да не се смесва с продукти на медна основа! Количеството на използваните химически торове по време на засаждане трябва да се намали наполовина. Ако бъде намокрен продуктът трябва да се използва незабавно!

Допълнителна информация:

- При ползване на фосфорни торове дозата им да се намали наполовина.
- RHIZO VAM BASIC се внася се еднократно в живота на растенията и работи докато растението е живо.
- Ниска разходна норма и цена, висока ефективност.
- Образува в пъти по-голяма коренова система, способна да изхрани по-голям брой плодове.
- Подобрява прихващането след присаждане.
- Има нематициден ефект. Води до икономия на вода и торове.
- Няма карантинен срок.
- Съхранение: 60 месеца, (3 – 25 C 0
Предлагани разфасовки:
- 1 л
- 5 л
- 80 л


Използване в биоземеделието:
RHIZO VAM BASIC е сертифициран от FiBL за допустимост в биоземеделието.
RHIZO VAM BASIC има регистрация в БАБХ
RHIZO VAM BASIC не съдържа генно-модифицирани организми

Регистрация на RHIZO VAM BASIC от БАБХ RHIZO VAM BASIC BABH

Регистрация в FIBL 2018 на RHIZO VAM BASIC FIBL 2018

Рекламна брошура на RHIZO VAM BASIC 2015 Rhizo Vam Basic

Рекламна брошура на RHIZO VAM BASIC 2017 Rhizo Vam Basic