STOCKOSORB

Влагозадържащи кристали


STOCKOSORB®   e почвен подобрител с влагозадържащ ефект - високотехнологична разработка на немския химически концерн Еvonik. Представлява омрежен кополимер на калия и полиакрила, които след време се разграждат на вода и калий. Количеството на поеманата вода е от 200 до 400 по-голямо от теглото на кристалите, която постепенно се отдава отдава на растенията. Времето за поемане на водата е около десетина минути. Поемането на вода и разтворените в нея минерални соли се повтаря при всяка поливка или дъжд в продължение на пет – седем години.

Приложение: В резултат на влагозадържането на STOCKOSORB® необходимостта от поливане намалява наполовина. STOCKOSORB® e приложим към всички видове растения (зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, земеделски култури, озеленяване, рекултивация на земите, както и при спортни и голф игирища). STOCKOSORB® активизира устойчивия ръст на кореновата система, повишава прихващането на младите дръвчета, увеличава делът на здравите плодове и растения както има и дълготраен ефект.

Внасяне:

Внася се по време на засаждането. Смесва се със субстрата, в който ще бъдат засадени растенията или се поставя на дъното на ямката, в която ще се извърши засаждането. За приготвянето на гел, с който се обмазват корените при транспортиране или при засаждане: 50 -60 гр. от препарата се разбъркват в 10 литра вода.

Доза:

В зеленчуко- и цветопроизводството: по 2 – 4 гр. на коренче (осигурява до 400 – 800 мл вода).
Малини и други храстовидни растения : по 5 – 10 гр. на коренче ( до 1 – 2 литра вода )
Овощни дървета: по 10 – 20 гр. на корен (2 – 4 литра).

Допълнителна информация:

- Може да се смесва с всякакви фунгициди, хербициди, инсектициди и торове.
- STOCKOSORB® се внася се еднократно в живота на растенията и има многогодишно действие.
- Ниска разходна норма и цена, висока ефективност.
- Подобрява прихващането след присаждане.
- Води до икономия на вода и торове.
- Няма карантинен срок.
- Съхранение: 60 месеца, (3 – 25 C 0
Предлагани разфасовки:
- 1 кг
- 25 кг


Употребата на STOCKOSORB® е безопасно от екологична гледна точка и е потенциално биоразградим.
STOCKOSORB® не оказва вредно въздействие върху животните, растенията, почвите или водите.
STOCKOSORB® е одобрен като “инертна съставка” от Агенция по опазване на околната среда EPA.
STOCKOSORB® има регистрация в БАБХ

Регистрация на STOCKOSORB® от БАБХ STOCKOSORB® BABH

Рекламна брошура на STOCKOSORB® 2017 STOCKOSORB®