SOIL TEST KIT 80 TESTS

Лаборатория за почвен анализ


Химически комплект за почвен анализ 80 теста ( SOIL TEST KIT 80 TESTS )  Комплект химикали и съдове за лесно и бързо определяне запасеността на почвата с основните хранителни елементи. Отчита наличието на нитратните соли на азота, на фосфорните и на калиевите окиси, а също и на реакцията на почвения разтвор – рН.

Приложение:
Съдържа необходимите химикали и приспособления за бързо и лесно определяне на рН на почвите и запасеността им с азот, фосфор и калий (по 20 теста на елемент). За всеки елемент има по два химикала - с единия се разтварят съответните соли, а с другия се предизвиква оцветяване.

Към разтворените и филтрирани в специална епруветка почвени соли се добавя реактив-оцветител. По степента на оцветяване се определя наличието на съответния хранителелен елемнт. Комплектът е разположен в удобна пластмасова кутия. .

Допълнителна информация:

- Съдържа упътване на български език.
- Съхранение: На сухо и защитено място.

Упътване за работа SOIL TEST KIT 80 TESTS

Рекламна брошура на Химически комплект за почвен анализ 80 теста 2017 SOIL TEST KIT 80 TESTS